Beskydy 2017, 10, 57-66

https://doi.org/10.11118/beskyd201710010057

Norway spruce (Picea abies/L./Karst.) health status on various forest soil ecological series in Silesian Beskids obtained by grid or selective survey

Pavel Samec, Magda Edwards-Jonášová, Pavel Cudlín

Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, Lipová 9, CZ-370 05 České Budějovice, Czech Republic

References

1. Barabesi, L., Fattorini, L., Marcheselli, M., Pisani, C., Pratelli, L. 2015: The estimation of diversity indexes by using stratified allocations of plots, points or transects. Environmetrics, 26: 202–215. <https://doi.org/10.1002/env.2330>
2. Bošeľa, M., Redmond, J., Kučera, M., Marin, G., Adolt, R., Gschwantner, T., Petráš, R., Korhonen, K., Kuliešis, A., Kulbokas, G., Fischer, C., Lanz, A. 2016: Stem quality assessment in European National Forest Inventories: an opportunity for harmonised reporting? Annals of Forest Science, 73: 635–648. <https://doi.org/10.1007/s13595-015-0503-8>
3. Brovkina, O., Cienciala, E., Zemek, F., Lukeš, P., Fabiánek, T., Russ, R. 2017: Composite indicator for monitoring of Norway spruce decline. European Journal of Remote Sensing, 50: 550–563. <https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1372697>
4. Cudlín, P., Müllerová, T., Edwards-Jonášová, M., Vávrová, E., Chmelíková, E., Včeláková, R., Plch, R., Holub, F. 2010: Regenerační procesy v rozpadávajcích se smrčinách – případová studie v modelovém území Šadibolovci (Kysuce). In: Konopka, B. (ed.), Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činitel'mi. Národné lesnícke centrum, Zvolen, p. 217–226.
5. Cudlín, P., Novotný, R., Moravec, I., Chmelíková, E. 2001: Retrospective evaluation of the response of montane forest ecosystems to multiple stress. Ekológia (Bratislava), 20: 108–124.
6. Černý, M., Zahradníček, J., Pařez, J., Russ, R., Tatarinov, F. 2004: Metodika tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace. MŽP, Praha. 215 pp.
7. Davi, H., Dufręne, E., Granier, A., Le Dantec, V., Barbaroux, C., Francois, C., Bréda, N. 2005: Modelling carbon and water cycles in a beech forest Part II: Validation of the main processes form organ to stand scale. Ecological Modelling, 185: 387–407. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.01.003>
8. Fabiánek, P., Henžlík, V., Vančura, K. 2004: Development of forest stands condition and its monitoring in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 50: 514–519. <https://doi.org/10.17221/4649-JFS>
9. Fattorini, L., Corona, P., Chirici, G., Pagliarella, M.C. 2015: Design-based strategies for sampling spatial units from regular grids with applications to forest surveys, land use, and land cover estimation. Environmetrics, 26: 216–228. <https://doi.org/10.1002/env.2332>
10. Grafström, A., Schnell, S., Saarela, S., Hubbell, S.P., Condit, R. 2017: The continuous population approach to forest inventories and use of information in the design. Environmetrics, 28: e2480. <https://doi.org/10.1002/env.2480>
11. Heikkinen, J. 2006. Assessment of Uncertainty in Spatially Systematic Sampling. In: Kangas, A., Maltamo, M. (eds.), Forest Inventory, Methodology and Applications. Springer Verlag Jena: 155–176.
12. Holuša, J. 2004: Health condition of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands in the Beskid Mts. Dendrobiology, 51 Supplement: 11–15.
13. Jankovská, Z., Štěrba, P. 2007: National Forest Inventory in the Czech Republic 2001–2004. Introduction, Methods, Results. Forest Management Institute Brandýs nad Labem. 224 pp.
14. Kovář, P. 2001: Geobotanika (Úvod do ekologické botaniky). Karolinum, Praha. 123 pp.
15. Král, J., Vacek, S., Vacek, Z., Štefančík, I. 2015: Structure, development and health status of spruce forests affected by air pollution in the western Krkonoše Mts. in 1979–2014. Lesnický časopis - Forestry Journal, 61: 175–187. <https://doi.org/10.1515/forj-2015-0026>
16. Králíček, I., Vacek, Z., Vacek, S., Putalová, T. 2017. Dynamics and structure of mountain autochthonous spruce-beech forests: Impact of hilltop phenomenon, air pollutants and climate. Dendrobiology, 77: 119–137. <https://doi.org/10.12657/denbio.077.010>
17. Larcher, W. 1994: Ökophysiologie der Pflanzen: Leben, Leistung und Stressbewältigung der Pflanzen in ihrer Umwelt. Ulmer, Stuttgart.
18. Larsen, J.B. 1995: Ecological stability of forests and sustainable silviculture. Forest Ecology and Management, 73: 85-96. <https://doi.org/10.1016/0378-1127(94)03501-M>
19. Lorenzová, E., Frélichová, J., Nelson, E., Vačkář, D. 2013: Past and future impacts of land use and climate change on agricultural ecosystem services in the Czech Republic. Land Use Policy, 33: 183–194. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.12.012>
20. Macků, J. 2004: Klasifikace ekotopu v lesnické typologii. In: Polehla P. (ed.), Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. MZLU v Brně, p. 169–175.
21. Macků, J., Sirota, I. 2009: Ecological Series of Forest Stands. 1:500 000. In: Hrčianová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.), Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministry of Environment, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardering, Prague: 161.
22. Mandallaz, D. 2007: Sampling Techniques for Forest Inventories. Chapman and Hall/CRC Press. 272 pp.
23. Manion, P.D. 2003: Evolution of Concepts in Forest Pathology. Phytopathology, 93: 1052–1055. <https://doi.org/10.1094/PHYTO.2003.93.8.1052>
24. Mooney, H.A., Winner, W.E., Pell, E.J. 1991: Responses of Plants to Multiple Stresses. Academic Press, San Diego, 422 p.
25. Müllerová, T., Cudlín, P., Žid, T., Čermák, P., Rybníček, M., Kolář, T., Koňasová, E. 2009: Relationship between Crown Status and Radial Increment of Norway Spruce Forest Stands under Stress Impacts in the Silesian Beskids Mts. In: Pribullová, A., Bičárová, S. (eds.), Sustainable Development and Bioclimate. Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences and Slovak Bioclimatological Society of the Slovak Academy of Sciences, Stará Lesná, p. 109–110.
26. Novotný, R., Buriánek, V., Šrámek, V., Hůnová, I., Skořepová I., Zapletal, M., Lomský, B. 2016: Nitrogen deposition and its impact on forest ecosystems in the Czech Republic - change in soil chemistry and ground vegetation. iForest – Biogeosciences and Forestry, 10: 48–54. <https://doi.org/10.3832/ifor1847-009>
27. Polák, T., Cudlín, P., Moravec, I., Albrechtová, J. 2007: Macroscopic indicators for the retrospective assessment of Norway spruce crown response to stress in the Krkonoše Mountains. Trees, 21: 23–35. <https://doi.org/10.1007/s00468-006-0093-z>
28. Reininger, D, Fiala, P, Samek, T. 2011: Acidification of forest soil in the Hrubý Jeseník region. Soil and Water Research, 6: 83–90. <https://doi.org/10.17221/31/2010-SWR>
29. Samec, P. 2009. Revize biogeografické rajonizace pufračních schopností lesních půd. Acta Musei Beskidensis, 1: 1–22.
30. Samec, P., Tuček, P., Bojko, J., Janoška, Z., Rychtecká, P., Hájek, F., Zapletal, M., Sirota, I., Mikloš, L., Mlčoušková, P., Zeman, M., Smejkal, J., Mach, S., Podrácká, O. 2012: Modelování růstových podmínek lesů v České republice. Univerzita Palackého v Olomouci. 312 pp.
31. Schultze, E.D. 1989: Air pollution and forest decline in a spruce (Picea abies) forest. Science, 244: 776–783. <https://doi.org/10.1126/science.244.4906.776>
32. Šrámek, V., Vejpustková, M., Novotný, R., Hellebrandová, K. 2008: Yellowing of Norway spruce stands in the Silesian Beskids – damage extend and dynamics. Journal of Forest Science, 54: 55–63.
33. Vacek, S., Hejtman, M., Semelová, V., Remeš, J., Podrázský, V. 2009: Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of a Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 128: 367–375. <https://doi.org/10.1007/s10342-009-0272-8>
34. Viewegh, J., Kusbach, A., Mikeska, M. 2003: Czech forest ecosystem classification. Journal of Forest Science, 49: 85–93.
35. Wright, H., Atkinson, M., Baker, N., Healey, J.R. 2000: Documentation of UK holdings of growth and yield, inventory and other data from tropical forests. Final technical report. Oxford Forestry Institute, Oxford. 79 pp.
36. Zar, J. 1994: Biostatistical Analysis. Prentice Hall Int., New Jersey. 663 pp.
37. Ziche, D., Seidling, W. 2010: Homogenisation of climate time series from ICP Forests Level II monitoring sites in Germany based on interpolated climate data. Annals of Forest Science, 67: 804. <https://doi.org/10.1051/forest/2010051>
front cover

Current issue

ISSN 1803-2451 (Print)

ISSN 1805-9538 (Online)

Archive